Tijdens uw eerste bezoek vindt er een intake, oftewel een uitgebreide controle plaats door een van onze tandartsen. De kosten van deze intake (prestatiecode C001) bedraagt 53,20 euro.

 Aan de hand hiervan wordt een diagnose gemaakt van uw mondgezondheid en krijgt u een advies over eventueel benodigde behandelingen. Dit kan zijn bij de tandarts, mondhygiënist of preventie-assistente.

Meest voorkomend is dat u elk half jaar een bezoek brengt aan de praktijk, tenzij anders geadviseerd. Deze halfjaarlijkse controles bestaan uit een controle door een van onze tandartsen en het reinigen van de tanden door de preventie-assistente of mondhygiëniste.

Graag meenemen bij uw eerste bezoek:

  • Een identiteitsbewijs;
  • Een verzekeringspas;
  • Een eventuele verwijsbrief en röntgenfoto's gekregen van uw tandarts (dit is niet verplicht).