Spoedgeval?

Tijdens werkdagen overdag

Bij acute pijn of trauma kan u bij ons altijd dezelfde dag terecht. Wij hebben dagelijks tijd gereserveerd in de agenda zodat u zo snel mogelijk gezien kan worden.
De voorwaarde is wel dat u regelmatig een periodieke controle heeft laten uitvoeren. Zo proberen we pijnklachten zoveel mogelijk te voorkomen.

Avond of weekend

Heeft u tijdens de avonduren of weekenden spoedeisende hulp nodig, bijvoorbeeld na een ongeval of een nabloeding?
Bel dan met de Tandarts spoedpraktijk. De Tandarts Spoedpraktijk beperkt zich tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen verwijzen zij u weer naar ons terug.

Tandarts spoedpraktijk: 0900-8602